Medlemskap - Offisersklubben Periskopet

Gå til innhold

Hovedmeny

Medlemskap

Klubben

Offisersklubben Periskopet har 4 typer medlemskap:

  • "Standard medlemskap"; Er åpent for alle ansatte eller som har vært ansatt i Undervannsbåtvåpenet.

  • "Pique-medlemskap"; Kan inngås av personer som tidligere har vært ansatt i Undervannsbåtvåpenet. Medlemmer av venneforeningen "MMU  Utstein" er Piquet-medlemmer i Offisersklubben Periskopet. Pique-medlemmer kan velges inn i styret.

  • "Æresmedlemskap"; Velges av en generalforsamling med 2/3 flertall etter forslag fra styret eller et antall av minst 15 stemmeberettigede  medlemmer.

  • "Hedersmedlemskap"; Velges av en generalforsamling med 2/3 flertall etter forslag fra styret eller et antall av minst 15 stemmeberettigede  medlemmer.


Det er kun Standard medlemskap som gir stemmerett. Unntaket er dersom Pique medlemmet sitter i styret og dersom Hedersmedlemmet innehar Standard medlemskap.

Oppfyller du forutsetningene for Standard medlemskap eller Pique-medlemskap, og ønsker å melde deg inn, kan du gjøre dette ved å ta kontakt med oss her.Kontakt oss:

Adresse:
Offisersklubben Periskopet
Postboks 26
Haakonsvern
5886 Bergen


 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen